Imaging Edge Desktop

Výborné pro studiové fotografie

Imaging Edge Desktop

Imaging Edge Desktop

Desktopové aplikace, které vylepší kvalitu a efektivitu práce například při vzdáleném snímání a zpracování RAW.

Imaging Edge Desktop umožňuje přhlásit se na svůj účet, prohlížet a zpracovávat snímky RAW a provádět vzdálené snímání.

Jak používat, podporovaná zařízení atd.

Základní vlastnosti Imaging Edge Desktop

1. funkce

Remote

Funkce vzdáleného snímání (tether) s živým náhledem.

Vzdálené snímání s připojením Wi-Fi/USB

Kromě drátového připojení s USB je také podporováno vzdálené (tether) snímání* s bezdrátovým připojením Wi-Fi.

Úprava kompozice (mřížka, osa, živý náhled)

Kompozici lze jemně doladit pomocí mřížky, osy a překrývaného zobrazení.

Úprava ostření (ostření na specifickou oblast, zvětšené zobrazení)

Přesné úpravy ostření lze provádět efektivně pomocí ostření na specifickou oblast, zvětšeného zobrazení a jemného doladění ručním ostřením.

2. funkce

Viewer

Snímky RAW můžete prohlížet nebo hodnotit a používat skupinovou editaci vytvořenou funkcí editace.

Umožňuje efektivní výběr snímků propojením s funkcemi vzdáleného snímání a editace.

1. Výsledek pořízeného snímku lze rychle zobrazit ve spolupráci s funkcí vzdáleného snímání. Také to umožňuje zkontrolovat snímání snímku pomocí mřížky a os.

2. Zobrazí se seznam informací o snímku, jako například RAW a JPEG. Pomocí funkce prohlížení můžete vybrat snímky pro editaci pro zpracování snímků RAW.

3. Můžete vyprodukovat hodnotící informace v souladu s XMP (kompatibilní s Adobe).

Můžete prohlížet a kontrolovat pořizování snímků ve třech formátech zobrazení.

Zobrazení jako miniatury
Zobrazení náhledu
Zobrazení srovnání

3. funkce

Edit

Podporuje vysoce kvalitní zpracování RAW spolu s fotoaparátem.

Funkce úpravy vysoce kvalitního zpracování RAW

1. Můžete upravit kvalitu snímku, například jas, zabarvení a vyvážení bílé.

2. Můžete upravit kvalitu snímku snímků formátu ARQ produkovaných pomocí posunu snímače o pixel a zpracovat je do formátů TIFF, JPEG nebo dalších.

Kreativní možnosti s Imaging Edge Desktop

Snímání s posunem snímače o pixel

Vícečetné snímání s posunem o pixel znamená, že fotoaparát pořídí čtyři snímky RAW s posunem snímače. Můžete takto pořídit snímky s vyšším rozlišením, než je možné při běžném snímání kombinací čtyř snímků RAW na počítači. To se hodí, když snímáte nehybné objekty, jako třeba umělecká díla nebo budovy. Kromě toho, když to zkombinujete s podporovaným modelem, může fotoaparát pořídit 16 snímků RAW pro dosažení ultra vysokého rozlišení s informací ekvivalentní 963,2 milionu pixelů (asi 60,2 milionu pixelů x 16).

Proces vícečetného snímání s posunem o pixel

Vzdálené snímání s počítačem/Mac

Po připojení fotoaparátu a počítače/Macu přes USB můžete použít funkci vzdáleného snímání. Na obrazovce počítače/Macu si můžete před snímáním zkontrolovat kompozici, ostření a expozici.

Kombinace a prohlížení pořízených snímků

Když skončíte se snímáním, přenesou se nezkombinované snímky RAW (formát ARW) do počítače/Macu. Formát zkombinovaných dat RAW (formát ARQ) se automaticky vygeneruje na počítači/Macu a můžete je prohlížet prohlížečem. Pomocí prohlížeče můžete také kombinovat a prohlížet snímky pořízené pomocí snímání s posunem o pixel pouze pomocí fotoaparátu a nikoli počítače/Macu.

Úprava kvality snímku a výstupu

Kombinovaný snímek lze zpracovat do formátu JPEG nebo TIFF, když upravíte kvalitu snímku pomocí funkce editace.

Korekce pohybu pro snímání s posunem o pixel

U snímků obsahujících pohybující se objekt můžete usnadnit korekci pohybu tak, že aplikace rozpozná pohybující se objekt a vytvoří správně složený snímek. Tato funkce tedy rozšiřuje využití vícečetného snímání s posunem o pixel, například o fotografie krajiny.

No motion compensation

With motion compensation

Pořizování kompozitních snímků ve formátu RAW

Pořizování kompozitních snímků ve formátu RAW**1 Podporované fotoaparáty: α9 III1

Při pořizování kompozitních snímků ve formátu RAW je zachycováno více snímků (4, 8, 16 nebo 32 podle výběru), které lze později spojit na PC a vytvořit tak snímky v plném rozlišení s velmi nízkým šumem.**2 Nejnižší možná rychlost závěrky pro kompozitní snímky ve formátu RAW je 1/30 sekundy. Režim blesku je pevně nastaven na možnost Vypnuto a některé funkce (např. předběžné snímání a vylepšení rychlosti při průběžném snímání) nejsou dostupné.2 To umožňuje fotografovat divokou přírodu při velké rychlosti závěrky nebo pořizovat portréty při slabém osvětlení, výsledkem je pak výjimečně vysoká kvalita snímků s nízkým šumem i při vyšším nastavení ISO. Navíc dokáže tělo fotoaparátu při nízké hladině citlivosti využít třesení fotoaparátu při ručním fotografování a využít kompozitní snímky ve formátu RAW k vytvoření snímků s nižšími falešnými barvami a roztřepenými okraji.
(1) Standardní (2) kompozitní formát RAW

  1. *1 Podporované fotoaparáty: α9 III
  2. *2 Nejnižší možná rychlost závěrky pro kompozitní snímky ve formátu RAW je 1/30 sekundy. Režim blesku je pevně nastaven na možnost Vypnuto a některé funkce (např. předběžné snímání a vylepšení rychlosti při průběžném snímání) nejsou dostupné.

Tvorba časosběrného videa

Časosběrné video můžete vytvořit využitím fotografií (RAW/JPEG) pořízených při intervalovém snímání. Vhodné funkce pro produkci videa, jako například skupinové úpravy fotografií RAW a výstupu videa 4K jsou také k dispozici.

Výborné pro studiové fotografie

Jak používat, podporovaná zařízení atd.